U Muzeju zavičajnih pisaca u Valjevu, 07.12.2022. godine održan je okrugli sto PRISTUPAČNA KOMUNIKACIJA u okviru regionalnog projekta ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans). Učesnici okruglog stola bili su predstavnici lokalnih institucija, medija i organizacija civilnog društva. Pored upoznavanja lokalne zajednice sa konceptom pristupačne komunikacije i standardima jasnog jezika, cilj događaja bio je i sagledavanje barijera u komunikaciji, kao i iznalaženje načina za njihovo prevazilaženje.

Istaknuto je da je pristupačna komunikacija jedan od preduslova za dostizanje jednakosti i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. Takođe, jedan od zaključaka bio je da početni koraci u unapređenju pristupačne komunikacije ne zahtevaju puno materijalnih ulaganja, a da bi njihovo preduzimanje u velikoj meri doprinelo unapređenju polažaja različitih kategorija ljudi u osetljivom položaju. S tim u vezi, lokalne institucije su podstaknute da u radu sa korisnicima kreiraju pristupačnije dokumente i formulare i sve informacije učine dostupnijim i razumljivijim.

Projekat ACTIVE finansiraju Caritas Austrije i Renovabis, a realizuje mreža Caritasa u regionu.