Caritasove karijerne centre za osobe sa invaliditetom možete kontaktirati na sledeći način:

Subotica
Zmaj Jovina 20
savetnik.caritassubotica@gmail.com
062 293855

Novi Sad
Cara Dušana 8a
savetnice.pomeri@gmail.com
069 5030660

Zrenjanin
Svetog Rafaila Banatskog 15 (bivša Ljubljanska)
savetnica.caritaszr@gmail.com
065 9306644

Valjevo
Braće Veličković 44
marija@caritas-valjevo.rs
060 3065404

Niš
Jug Bogdanova 1
ddjordjevic@caritas-nis.rs
066 8037228

Karijerni centri su otvoreni u okviru projekta POSAO PO MERI: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom koji  finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovode Forum mladih sa invaliditetom, Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.