Više od 2 miliona dinara za pokretanje i unapređenje poslovanja za osobe sa invaliditetom i poslodavce

U petak, 24. maja 2024. godine, naši partneri na projektu „Posao po meri“,  Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Gradom Kragujevcem i Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), osnovali su prvi Podsticajni fond za samozapošljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Pokretanje fonda će omogućiti finansijsku podršku osobama sa invaliditetom koje žele da pokrenu svoj posao, ali i poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i žele da unaprede svoje poslovanje kvalitetnim kadrom.

„Danas smo, zajedno sa Gradom Kragujevcem, u okviru projekta „Posao po meri“, osnovali Podsticajni fond iz kojeg će osobe sa invaliditetom, poslodavci i kompanije koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom moći da iskoriste više od 2 miliona dinara za pokretanje ili unapređenje svog poslovanja. U narednih 12 meseci planirano je osnivanje još jednog ovakvog Fonda u Srbiji, u koji će USAID uložiti sredstva. Zajedno sa lokalnim samoupravama, kroz projekat ćemo pružiti podršku u vrednosti od preko 4,3 miliona dinara za osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihovih poslodavaca“ izjavio je Đorđe Boljanović, menadžer projekata pri misiji USAID-a u Srbiji. 

„Mi smo kao grad zaista svesni značaja ove tematike i poslednjih godina smo dosta radili na tom polju. Kroz sve mere koje sprovodimo poslednjih nekoliko godina, možemo da se pohvalimo da je skoro 700 osoba sa invaliditetom skinuto sa evidencije Agencije za zapošljavanje, kroz samozapošljavanje ili kroz zapošljavanje u određenim kompanijama. Zaista dugujemo veliku zahvalnost Fondaciji Ana i Vlade Divac što su prepoznali potrebu za ovim fondom i što su spremni da sa Regionalnom agencijom i gradom Kragujevcom osnujemo ovaj prvi podsticajni fond u Srbiji, a zaista sam siguran da će i ostale lokalne samouprave prepoznati značaj ovoga“ izjavio je Dejan Ružić, zamenik gradonačelnika Grada Kragujevca.

Fondovi su osmišljeni  tako da korisnici sredstva u njih vraćaju u periodu od 3 godine, što ih čini samoodrživim.  Na taj način, i drugi korisnici će u budućnosti imati priliku da se prijave i unaprede svoja poslovanja uz pomoć ovih sredstava.

„Kroz četvorogodišnji projekat „Posao po meri“, zajedno sa partnerima uspešno radimo na podsticanju zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa invaliditetom, putem kampanja, različitih treninga, radionica, programa radnih praksi i pružanja podrške u zapošljavanju kroz portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaposljavanje.fmi.rs. Ovaj inovativni Fond je još jedan korak ka inkluzivnijem društvu i stvaranju jednakih mogućnosti za sve građane, a svi koriscnici će pored finasijskih sredstava dobiti i značajnu mentorsku podršku“, izjavila je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac i dodala da Fondacija, uz podršku USAID-a, godinama unazad osniva ovakve Fondove za različite ciljne grupe, a ovaj mehanizam se pokazao veoma uspešnim i pre svega neophodnim.

„Uvek je zadovoljstvo kada se kreće sa planiranjem nečeg što je novo i inovativno. Grad Kragujevac promptno reaguje na sve inicijative, a ovo što se dešava u vezi sa zapošljavanjem i podrškom osobama sa invaliditetom nije ad-hok stvar, već strateško opredeljenje grada. Samo formiranje fonda ima potencijal za multiplicirajući efekt, da ono što se danas formira može da se uveća“ rekao je Nenad Popović, direktor Regionalne agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Podsticajni fond osnovan je uz podršku USAID-a u okviru projekta “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, čiji je cilj stvaranje jednakog pristupa zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podsticanje otvorenijeg i inkluzivnijeg tržišta rada u Srbiji. Projekat sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa Karitasom Srbije, Fondacijom Ana i Vlade Divac, , Smart Kolektivom i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.