CReDenCE – CaRitas Daily CEnters for PwD

(Caritasovi dnevni boravci za osobe sa invaliditetom (mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama)

Projekat CreDenCE ima za cilj da omogući socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom, odnosno osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama, pokretanjem usluge Dnevni boravak u Bečeju i Sremskoj Mitrovici.

Caritas Subotica i Caritas Srem imaju zadatak da tokom trogodišnje realizacije projekta licenciraju uslugu dnevnog boravka u cilju obezbeđivanja samoodrživosti istih i nakon završetka projektnog finansiranja.

Projekat CreDenCE predstavlja zalaganje Caritasovih organizacija u Srbiji da slede primer dobre prakse koji je uspostavio Caritas Šabac u pružanju usluga socijalne zaštite namenjene osobama sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama.

Projekat je finansijski podržan od strane Caritasa Nemačke.