U okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2, Caritas Srbije je zajedno sa partnerskim organizacijama iz Srbije koje se bave socijalnom inkluzijom osoba sa invaliditetom, učestvovao na regionalnoj studijskoj poseti partnerskim organizacijama iz Crne Gore. Domaćin posete, koja je trajala od 21. do 24. juna, bio je Caritas Barske nadbiskupije.

Studijska poseta je zamišljena kao mogućnost za razmenu iskustava i upoznavanje s konkretnim aktivnostima koje se realizuju u Crnoj Gori na području socijalne politike i razvoja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Učesnici  su imali priliku da razgovarajui s predstavnicima resornog ministarstva u Vladi Crne Gore za socijalnu politiku, opštine Bar, ustanove Pamark, franjevačkog centra za osobe s invaliditetom Tuzi, te lokalnih organizacija iz Bara koje realizuju aktivnosti u zajednici.

Delegaciju iz Srbije predvodila je gospođa Jelena Ankić, koordinatorka projekta, a činili su je još predstavnici Građanskih inicijativa, udruženja Naša kuća iz Beograda, Na pola puta iz Pančeva i Okular iz Ćićevca. Pored učesnika iz Srbije, učestvovali su predstavnici organizacija koje se bave socijalnom inkluzijom osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, Kosova*, Albanije i Crne Gore, kao i predstavnici nacionalnih Caritasa tih zemalja.

Caritas nastavlja sa zalaganjima za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, a naročito osoba sa mentalnim smetnjama, kao i sa naporima za unapređenje položaja svih ranjivih grupa.