U MZ Prilike, u opštini Ivanjica, 25. avgusta 2021. godine urađena je procena ranjivosti i kapaciteta lokalne zajednice, a održana je i radionica o lokalnom upravljanju rizicima od prirodnih katastrofa. Radionicu je vodio gospodin Marko Šalić iz Caritasa Srbije, uz čiju pomoću su učesnici razvili akcioni plan. Radionica je realizovana u okviru projekta ,,Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“. Ivanjica je jedna od osam opština  i gradova u Srbiji u kojima se ovaj projekat realizuje, budući da je pepoznata kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa.

       

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.