U periodu od 20. do 23. juna u okviru projekta SOCIETIES 2 realizovana je studijska poseta Sarajevu sa ciljem upoznavanja sa situacijom u Bosni i Hercegovini na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Četiri predstavnice delegacije iz Srbije imale su priliku da se upoznaju sa zakonskim okvirima zapošljavanja osoba sa ivanliditetom u Bosni i Hercegovini kao i sa radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BIH i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srpske.

Učesnicima studijske posete predstavljeni su i primeri dobre prakse koje je podržao ovaj fond poput preduzeća SEKA iz Prijedora koje zapošljava osobe sa invaliditetom ili Društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom TMP Sarajevo. Zaštitna radionica „TMP“ osnovana je od strane Saveza slijepih Bosne i Hercegovine davne 1968 godine kao Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slepih i slabovidih lica u  Nedžarićima – Sarajevo,  sa ciljem razvoja programa i delatnosti u okviru kojih će se profesionalno rehabilitovati i zapošljavati slepe i slabovide osobe i druge osobe sa invaliditetom. Danas u TMP-u radi 48 zaposlenih, od kojih su 44 osobe sa invaliditetom. Postojeće delatnosti „TMP“ su Centar za fizikalnu terapiju i reahabilitaciju, klub restoran sa terasom, sektor za grafičke usluge i preradu papira, veleprodaja i maloprodaja i proizvodnja i prodaja nakita i torbi od kože.

U okviru studijske posete Sumero centar predstavio je uslugu stanovanja uz podršku, a sarajevsko udruženje ProReha usluge podrške osobama sa invaliditetom u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja kroz aktivnosti procene radne sposobnosti, edukacije, povezivanja sa poslodavcima i psihosocijalne podrške. Socijalno preduzeće Greens, koje je osnovala ProReha primer je dobre prakse zapošljavanja osoba sa intelektualnim poteškoćama u sektoru uzgoja i prodaje mikrobilja, jestljivog i dekorativnog cveća i začinskog bolja.

U okviru veoma sadržajne studijske posete Sarajevu upriličeni su susreti i sa predstavnicima Udruženja slijepih kantona Sarajevo, kao i sa predsednikom Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BIH. Učesnici studijske posete su tokom ova četiri dana imali priliku da razmene mišljenja i iskustva na temu javnog zagovaranja u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom, nacionalnih javnih politika i promenama u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje su nastale zahvaljujućim radu udruženja.

Delegaciju Srbije na ovoj studijskoj poseti predstavljale su predstavnice Foruma mladih sa invaliditetom, Udruženja Herc, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i Caritasa Srbije. Studijska poseta je realizovan okviru druge faze projekta SOCIETIES koji predstavlja podršku organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkim veštinama, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni standarda Evropske unije u Jugoistočnoj Europi. Projekat je podržan od strane Evropske unije i sprovodi ga Caritas Srbije kao nosilac aktivnosti zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije.