Kroz projekat Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS otvoren je poziv za dodelu malih grantova za mesne zajednice u Kruševcu, Varvarinu i Ćićevcu. Rok za podnošenje predloga projekata je 22. mart 2024. godine.

Za finansijsku podršku u iznostu do 3.000,00 USD mogu aplicirati mesne zajednice (MZ) kao i za organizacije civilnog društva (OCD) sa teritorija mesnih zajednica uključenih u PREPS projekat.

Sve potrebne informacije i prateću dokumentaciju u vezi sa pozivom možete pronaći na zvaničnim internet stranicama Grada Kruševac, Opštine Varvarin i Opštine Ćićevac,

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.