Jedan od prioritetnih ciljeva projekta YourJob je osnaživanje mladih pripadnika/ca nacionalnih manjina i ranjivih kategorija stanovništva. Romi su u našoj sredini jedna od najteže zapošljivih kategorija, te je Caritas Zrenjanin nedavno potpisao Memorandum o saradnji sa Udruženjem Roma iz Zrenjanina na projektu YourJob. Ovom prilikom dogovorene su stručne prakse za mlade Rome u Zrenjaninu, kao i radionice za podizanje kapaciteta mladih ljudi romske nacionalnosti.

Pored predsednika udruženja, gospodina Danijela Dana, potpisivanju su prisustvovali i koordinator za romska pitanja gospodin Zijuš Šaćirović i poslanica u pokrajinskoj skupštini, gospođa Jelena Jovanović koji su istakli izuzetan značaj ove saradnje za romsku populaciju, ali i čitavu zajednicu.

Nedugo nakon potpisivanja Memoranduma, organizovana je dvodnevna obuka korišćenja računara u svrhu pronalaženja posla. Polaznici su bili marljivi, uspešno završili obuku i dobili sertifikate. Želimo im puno sreće u pronalaženju posla i daljoj karijeri.

YourJob je regionalni projekat osnaživanja mladih koji u Srbiji realizuje Caritas Srbije, zajedno sa Caritasom Srem, Caritasom Zrenjanin i Caritasom Aleksinac. Projekat finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA), Caritas Austrije i Renovabis.

Caritas Srbije nastavlja sa ostvarivanjem svoje misije, pružanjem pomoći svim ljudima u potrebi i zalaganjima za unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa, bez obzira na veroispovest, nacionalnost, pol, uzrast…

Dajte svoj doprinos –  postanite donator Caritasa!
Žiro račun za donacije u RSD: 220-31186-42
Žiro račun za devizne donacije: 11-305-0000260.8
Ovde preuzeti instrukcije za devizne donacije