Učionica Caritasa u Prihvatnom centru Bujanovac koristi se i za dopunske časove za školsku decu. Matematika je jedan od najbitnijih školskih predmeta, zbog čega je Caritasov tim organizovao posebne časove matematike, kao i učenje ovog predmeta kroz igru. Uz pomoć svojih vršnjaka ili samostalno deca popunjavaju rezultate matematičkih operacija u skladu sa svoji uzrastom i znanjem. Na kraju svi zajedno, korak po korak, proveravaju rezultate.