Caritas Srbije i Građanske inicijative, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Srbije.

Finansiraće se najmanje 8 projekata u vrednosti od 5.000 do 8.250 €.

Poziv se odnosi na organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom i socijalna preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Poziv je otvoren do 15.11.2020. godine (do 20 časova).

U prilogu su dokumenti za preuzimanje.

Sva pitanja u vezi sa Pozivom kao i predloge projekata slati na mejl societies2@caritas.rs.

Prijavni obrazac 1

Prijavni obrazac 2

Izjava podnosioca

Izjava partnera

SRB-Smernice