Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije obnovilo je licencu Caritasu Valjevo za pružanje usluge „Pomoć u kući“ odraslim i starim licima na period od 6 godina, odnosno do juna 2027. godine. Od 2001. godine Caritas Valjevo pokretač je organizovane dnevne usluge u zajednici pomoć u kući prema italijanskom modelu pomoći i podrške ranjivim grupama. Prvu licencu, kao dokaz standardizovanog kvalitetnog rada za pružanje usluge pomoć u kući od strane nadležnog ministarstva za socijalnu zaštitu Caritas Valjevo dobio je 2015. godine.

„Usluga je dostupna odraslima i starijima koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Dom korisnika je okruženje u kome se pruža većina usluga, uz korišćenje usluga socijalnih i zdravstvenih službi u zajednici na način koji omogućava održanje maksimalnog stepena nezavisnosti i brige o potrebama korisnika. Sadržaj usluge „Pomoć u kući“ se kroz procenu potreba definiše individualnim planom prilagođenom potrebama korisnika, a usluga obuhvata niz sadržaja opšte nege i pomoći u kući“ kaže Snježana Badrić, koordinator službe.

Od projekta »Kućne nege i dnevnih centara za stare« koji je pokrenut 2001. godine sa tri negovateljice i 30 korisnika za 20  godina rada pređen je veliki put koji je Caritas Valjevo doveo do pružanja pomoći i podrške za 130 odraslih, starih lica i lica sa mentalnim i intelektualnim smetnjama. Tim Caritasa Valjevo za pružanje usluge Pomoć u kući danas broji 10 negovateljica, stručnog radnika i koordinatora usluge. Takođe, ovog juna Republički zavod za socijalnu zaštitu produžio je akreditaciju Caritasa Valjevo za sprovođenje obuke negovateljica za uslugu pomoć u kući namenjenu za odrasle osobe sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama.