U organizaciji Caritasa Evrope danas je održan drugi po redu online Festival inovacija. Na ovom, izuzetno posećenom online događaju, predstavljeno je 8 inovativnih projekata koje realizuju članice Caritasove mreže širom kontinenta, pa i šire. Projekti su predstavili inovativna rešenja za brojne socijalne i ekološke izazove i probleme sa kojima se savremeno društvo suočava.

 

 

 

Caritas Srbije je, zajedno sa nacionalnim Caritasima Rumunije, Gruzije i Jermenije, svojim partnerima na projektu ABC EUAV, predstavio oline platformu BE SAFE (ČUVAJ SE) interaktivni edukativni trening o prirodnim katastrofama, namenjen deci starijoj od 10 godina. Učestalost prirodnih katastrofa u poslednjih nekoliko godina, nametnula je sve veću potrebu edukacije građana, posebno dece, o merama i aktivnostima samozaštite. Sa druge strane, moderan način života, a posebno pandemija COVID-19, premestili su težište učenja na internet, što je zahtevalo prilagođavanje u pružanju usluga i posezanje za digitalnim pristupom u edukovanju dece. Prolazeći kroz ovu aplikaciju, deca imaju priliku da uče o poplavama, požarima, zemljotresima, olujama i klizištima. Na zanimljiv i interaktivan način opisano je i objašnjeno kako koja od navedenih prirodnih katastrofa nastaje, kao i šta  treba preduzeti u slučaju nastanka prirodne nepogode. Kroz kvizove nakon svakog poglavlja, deca mogu da testiraju prethodno pročitano i naučeno.

Ispred Caritasa Srbije, projekat je predstavila koordinatorka programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, gospođa Jovana Lončarević.

Caritas nastavlja sa radom na edukovanju stanovništva i podizanjem svesti o značaju zaštite životne sredine i smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.