Caritas CARES izveštaji o siromaštvu fokusiraju se na inkluzivna tržišta rada u Evropi. Njihov cilj je da identifikuju konkretne izazove sa kojima se suočavaju najugroženiji pripadnici društva u pogledu zapošljavanja, kao i rešenja za prevazilaženje problema koja nude nacionalne i evropske politike. Ovi izveštaji informišu lokalne, regionalne, nacionalne i evropske vlasti i formulišu preporuke zasnovane na svakodnevnom radu Caitasa sa ljudima koji žive u siromaštvu. Izveštaji omogućuju da se čuje glas najugroženijih kategorija društva i služi kao sredstvo zagovaranja Caritasa na nacionalnom i evropskom nivou.

U fokusu izveštaja za Srbiju su zapošljivost mladih, osoba sa invaliditetom, Roma, migranata i drugih teško zapošljivih kategorija, kao i uticaj pandemije na tržište rada u Srbiji. Pored ovih tema, učinjen je i osvrt na nacionalni i evropski zakonodavni okvir. Izveštaj za Srbiju na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE.

Izveštaje Caritasa drugih evropskih zemalja, možete preuzeti sa web stranice Caritasa Evrope.

Caritas nastavlja sa ostvarivanjem svoje misije i brigom o siromašnima, ranjivim i marginalizovanim kategorijama stanovništva.