Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama
biće održan 10. aprila 2019. godine, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd. Forum organizuju Caritas Srbije i udruženje Naša kuća u okviru EU regionalnog projekta SOCIETIES, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Osobe sa invaliditetom su jedna od najranjivijih i najmarginalizovanijih društvenih grupa, često diskriminisana u skoro svim sverama života. Ipak, u posebno teškom položaju su osobe sa mentalnim i intelektualnim smetnjama. Cilj Nacionalnog foruma je poboljšanje položaja ovih ljudi. Na forumu će biti predstavljene preporuke radnih grupa za unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, kao i primeri dobre prakse.

Predviđeno je da na Nacionalnom forumu govore predstavnici:

 • Delegacije EU u Srbiji,
 • Predsednik Caritasa Srbije Mons. Stanislav Hočevar, Beogradski nadbiskup 
 • Predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS (SIPRU),
 • Ministarstva zdravlja RS,
 • Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS,
 • Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS)
 • Mreže za mentalno zdravlje ”NaUm”

Učesnici Nacionalnog foruma su predstavnici:

 • međunarodnih institucija i organizacija (EU, UN, Crveni Krst..)
 • državnih organa (ministarstava, Zaštitnika građana, Nacionalne službe za zapošljavanje…)
 • zdravstvenih ustanova,
 • obrazovnih ustanova (Univerzitet u Beogradu, Univerzitet SINGIDUNUM)
 • ustanova socijalne zaštite
 • organizacija civilnog društva, uključujući organizacije osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama.

Projekat SOCIETIES –Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe finansira EU, a realizuju Caritas Srbije i udruženje Naša kuća u saradnji sa 14 organizacija iz regiona. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.