Trening učitelja o prirodnim katastrofama održan u Platičevu

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, finansiranog od strane Caritasa Nemačke, kao deo programa Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, Caritas Srbije je u saradnji sa osnovnim školama ,,Miloš Crnjanski” iz Hrtkovaca, ,,Milivoj Petković Fećko” iz Platičeva i ,,23 Oktobar” iz Klenka 22. marta organizovao trening za učiteljice i učitelje, kao i nastavnike geografije na temu Uloge učitelja u prevenciji prirodnih katastrofa. Tokom treninga prisutni su se upoznali sa prirodnim katastrofama zastupljenim u Republici Srbiji, sa posebnim ostvrtom na katastrofe koje su zastupljene na lokacijama u kojima se ove škole nalaze. Jedna od tema je bila i razmena iskustava predstavnika osnovnih škola i Caritasa Srbije u dosadašnjem radu sa decom na temu prevencije prirodnih nepogoda i mera zaštite i spašavanja. Po završenom treningu podeljen je eduktivni materijal – bojanke i slikovnice – za svakog đaka od prvog do četvrtog razreda, za sve tri škole. Koliko su đaci naučili i koliko su spremni za potencijalne nepogode biće provereno na takmičenju navedenih škola planiranom za početak naredne školske godine.