Sveta misa povodom Svetskog dana siromašnih i Nedelje Caritasa

U nedelju 18.11.2018. kada se obeležava Svetski dan siromašnih i Nedelja Caritasa u Srbiji, predsednik Caritasa Srbije, mons. Stanisalv Hočevar služio je Svetu misu u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu, uz koncelebraciju direktora Caritasa Srbije vlč. Ivice Damjanovića i direktora Caritasa Srem preč. Joze Dospare.

U svojoj propovedi mons. Stanislav Hočevar istakao je da je papa Franjo ustanovio Svetski dan siromašnih kako bismo svi neprestano otkrivali najugroženije ljude među nama. Naglasio je da najugroženiji nisu isključivo ljudi koji su materijalno siromašni, već da je danas mnogo strašnije prisustvo ljudi koji su duhovno, moralno, kulturno i socijalno siromašni, a da takvi siromasi predstavljaju prave evangelizatore, jer ako sagledavamo njihovo stanje i iskreno slušamo njihov vapaj, tek tako svi otkrivamo Boga, Njegovu neopisivu ljubav, koja sve daje, ali uvek neprimetno i u skrovitosti. Otac Nadbiskup je takođe naglasio da je danas potrebno da u svakoj župi svi vernici, zajedno sa svojim župnicima, sa posebnom pažnjom potraže ljude u potrebi u svom okuženju, da ih dobro upoznaju i uspostave novu kršćansku povezanost, kao i da se povežu sa onima koji mogu pomoći. ,,Svi katolici u Srbiji mogu se putem Caritasa povezivati na poseban način, jer samo ako smo jedno, možemo čuti glas jadnika i na pravi način odgovoriti na njegov vapaj”, istakao je mons. Hočevar, naglasivši da bi bilo bi dobro ako sve župe i sve biskupije pronađu načine da što bolje predstave one koji imaju potrebe i za njih prikupe što više neophodnih sredstava.

Na kraju Svete mise vernicima se obratio i direktor Caritasa Srem, Preč Jozo Duspara, ujedno i župnik u Zemunu, koji je naglasio da je milostinja prikupljena na ovoj svetoj misi namenjena za potrebe dnevnog centra za osobe sa invaliditetom i mentalnim poteškoćama u Sremskoj Mitrovici i pozvao sve prisutne da nakon Svete mise posete prodajnu izložbu, koju je pripremio Biskupijski Caritas Srem. Na izložbi su predstavljeni razni radovi i ukrasni predmeti, koje su napravile izbeglice i migranti u kampovima Adaševci i Principovac, u okviru radionica koje organizuje Caritas Srem.

Ova Sveta misa je direktno emitovana putem Radio Marije Srbija, a hrvatska redakcija Radio Televizije Vojvodina snimila je video zapis svete mise i na kraju napravila intervju sa predsednikom Caritasa Srbije, mons. Stanislavom Hočevarom.