Tri godine rada Caritasovih vešeraja za izbeglice u Srbiji

Tokom više od tri godine pružanja pomoći izbeglicama i migrantima Caritas u Srbiji razvio je mnoge inovativne aktivnosti, koji predstavljaju bitan deo svakodnevnog života izbeglica. Tako je u novembru 2015. godine Caritas započeo sa uslugama vešeraja za izbeglice koje borave u prihvatnim centrima Krnjača i Preševo. Pre nego što je Caritas uveo ove usluge nije postojalo nijedno mesto gde su izbeglice mogle da operu svoj veš, što je predstavljalo veliki problem za porodice sa decom. Kroz ovu uslugu uvedene su mašine za pranje i sušenje veša sa brzim programima rada, što je u tom trenutku bilo posebno značajno za izbeglice u tranzitu, kako bi mogle brzo da operu veš i nastave sa putovanjem kroz Srbiju. 

Caritasovi vešeraji su naknadno otvoreni i u prihvatnim centrima Kikinda, Obrenovac i Adaševci, gde i dalje rade, zahvaljujući podrsci Caritasa Nemačke i Caritasa Austrije. U Prihvatnom centru Preševo veš mašine su bile aktivne sve do njegovog zatvaranja sredinom avgusta ove godine, kada su premeštene u Prihvatni centar Bujanovac, gde su nastavile sa radom.

Kroz Caritasove vešeraje pere se lični veš izbeglica, kao i posteljina, ćebad i peškiri prihvatnih centara.  Na ovaj način smanjuje se širenje zaraza, doprinosi se celokupnoj higijeni centara i dobrobiti izbeglica koje borave u ovim centrima.

U Centru za azil Krnjača, kroz koji su prošle hiljade izbeglica i u kom trenutno boravi preko 500 osoba, mašine postavljene u Caritasovom kontejneru rade punim kapacitetom.  U kontejneru se nalazi četiri kompleta mašina za pranje i sušenje veša, koje se koriste za pranje ličnih stvari izbeglica. U centralnom vešeraju Prihvatnog centra Krnjača nalazi se još četiri kompleta mašina, koje je Caritas dao na raspolaganje Komesarijatu za izbeglice i koje se koriste se za pranje posteljine i ćebadi. Zahvaljujući podršci Caritasa Nemačke i Caritasa Austrije vešeraj je otvoren od 8 do 20 časova svakog radnog dana, a subotom od 10 do 18 časova.