Otvoren projekat YOU – Youth United!

Rad sa mladima je odgovoran i važan segment u društvu u kojem živimo i radimo. Njihovo usmeravanje i osnaživanje nije jednostavan zadatak za organizacije, udruženja i agencije koje rade sa njima. Neophodno je raditi na jačanju kapaciteta omladinskih organizacija, kako bi budućnost sveta bila u rukama ljudi bez predrasuda i sa voljom i željom izgradnje društva u bolje mesto za život.

Projekat Youth United! bavi se upravo tim pitanjima kroz niz aktivnosti koje će se odvijati do avgusta 2019. godine. Projekat kofinansira Evropska Unija kroz ERASMUS+ program, a sprovode ga zajedno Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Slovenije i Caritas Srbije, koji će u svakoj zemlji uključiti po 5 organizacija koje aktivno rade sa mladim osobama.

Na otvaranju projekta, koje je održano 8.decembra u Sarajevu Ambasadorka Republike Slovenije u BIH Zorica Bukinac govorila je o važnosti rada sa mladima u sve tri zemlje, iz konteksta transnacionalne i multietničke saradnje i međureligijskog dijaloga. U svom kratkom pozdravu Ambasadorka je dala jaku poruku svim mladima: »Na četiri miliona ljudi postoji mesto za vas, zauzmite ga!«

Za mrežu Caritasa, koja broji 165 organizacija članica rad sa mladima je jedan od prioriteta. Delovanje Caritasa u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji na području rada sa mladima predstavili su Ivona Vidačković iz Caritasa BIH, Ana Savić iz Caritasa Srbije i Luka Oven iz Caritasa Slovenije, a zatim je Jelena Marković iz Caritasa BIH, koja je koordinator projekta Youth United! predstavila njegove ciljeve i aktivnosti.

»Erasmus + program pruža priliku svim organizacijama i mladim ljudima da se razvijaju, uče, postanu kompetentniji na tržištu rada, putuju i još mnogo toga. Mi kao Caritas želimo pružiti bolju budućnost mladim ljudima, osnažiti ih i potaknuti na transnacionalnu i multietničku saradnju i međureligijski dijalog«, istakla je Jelena Marković.

Otvaranju projekta pridružili su se i predstavnici Caritasa Italiana i predstavili svoje delovanje u zemljama jugoistočne Europe, a kroz uspešne primere rada na Erasmus + programima potakli su sve prisutne da koriste Erasmus + kao veliku pomoć u radu sa mladima i za mlade.

Organizacije koje rade sa mladima u BiH, Sloveniji i Srbiji, partneri u sprovođenju projekta Youth United!, ukratko su izneli svoj rad s mladima i zahvalnost što mogu raditi sa organizacijama Caritasa na tako važnom polju delovanja.

Projekat želi doprineti osnaživanju mladih ljudi, osobito onih sa manje mogućnosti, kao i pružiti priliku da se usvoje nova znanja na temelju njihovog prethodnog iskustva i stvarnih potreba. Učesnici projekta, mladi iz Slovenije, BiH i Srbije imaće priliku da učestvuju u međunarodnom iskustvu mobilnosti – živeti i raditi zajedno, da steknu nove veštine i znanja, ojačaju vrednosti poput solidarnosti, razumevanja, tolerancije i prijateljstva i uče od vršnjaka o kulturi, religiji, kao I ra razvijaju svoje kompetencije, što će biti od velike koristi i za njihove organizacije.

 

Više informacija o projektu svi zainteresovani mogu pronaći na web stranici Caritasa BIH: www.caritas.ba.

 

Kontakt osoba u Srbiji:

Ana Savić

e-mail: ana.savic@caritas.rs

Tel. 011/4099561