Zdravstvena podrška marginalizovanim grupama u Aleksincu

Uz podršku Caritasa Beč od februara ove godine Caritas Aleksinac organizuje predavanja i savetovanja na temu zdravstvene zaštite za romske porodice. Ovaj vid podrške higijenski i zdravstveno najugorženijim žiteljima Aleksinca sprovodi se kroz kućne posete ili kolektivna predavanja, na kojima je do sada učešće uzelo 77 osoba. U program medicinske pomoći romskim porodicama uključeni su i dugogodišnji korisnici Caritasovih usluga.

Korisnici se obilaze jedanput nedeljno, a u zavisnosti od potreba i dva puta. Uz to, Caritas je za najugroženije korisnike obezbedio higijenske i prehrambene pakete, šporete i drva za ogrev.

Pored redovnih kućnih poseta, u Caritasovom centru u Aleksincu dva puta mesečno realizuju se predavanja i radionice u vezi sa zdravstveno higijenskim navikama i preventivnim merama za zaštitu od zaraznih bolesti.

Sa mlađim korisnicima obavljaju se periodični i grupni razgovori u njihovim domovima. Prilikom kućnih poseta korisnicima je podeljena štampana brošura kao vodič kroz dobre higijenske navike, a sve u cilju podizanja svesti o važnosti očuvanja zdravlja.

Tokom leta nastavljena je poseta romskim naseljima i porodicama kao i zdravstveno vaspitni rad. Organizovana je kontrola šećera u krvi i krvnog pritiska u naselju Vasa Nikolić u Aleksincu i na Aleksinačkom Rudniku.

U saradnji sa romskim studentima iz Niša tokom septembra organizovana su predavanja za mlade uzrasta od 15 do 30 godina u cilju podsticanja mladih na obrazovanje i rad. Nakon ovog treninga svi su bili pozvani na razgovor u Beogradu, a kandidati koji su prošli intervju poslati su na sedmodnevnu obuku za rad na viljuškaru. Sa nekima od kandidata je postignut i dogovor o zaposlenju.

Pored redovnih aktivnosti zdravstveno vaspitnog rada u oktobru nastavljena je saradnja sa romskim studentima iz Niša i organizovano je još jedno predavanje za mlade od 15 do 30 godina, u cilju podsticanja mladih na obrazovanje i rad. Za ovo predavanje vladalo je veliko interesovanje među mladim Romima motivisanih da se radno angažuju.