Donatorske kutije zaslužuju pažnju

Caritas je u saradnji sa JKP „Informatika“ Novi Sad pokrenulo akciju prikupljanja sredstava za pomoć starim i obolelim, pod nazivom “Zaslužuju pažnju”.

Akcija podrazumeva postavljanje donatorskih kutija na naplatnim mestima JKP „Informatika“. Na ovaj način, svaka osoba dobre volje ima mogućnost da donira novac za stare koji žive u teškim uslovima. Osim u kutijama za prikupljanje priloga na uplatnim mestima „Informatike“, sredstva mogu da se uplate i na račun programa brige o starima. Broj računa je 220-31186-42.

Sredstva koja budu prikupljena akcijom Caritasa i Infromatike, namenjena su za sprovođenje projekta brige o starim osobama sa niskim primanjima i/ili bez podrške porodica, koje žive u siromaštvu, neizvesnosti i bolesti.

zasluzuju paznju

U proseku, svakoj četvrtoj staroj osobi potrebna je pomoć u spremanju hrane, a svakoj sedmoj u održavanju lične higijene. Upravo ovim ljudima neophodna je pažnja profesionalnog osoblja i pouzdanog partnera. Caritas je pokrenuo projekat kućne nege, koji se uspešno sprovodi u mnogim domovima u Novom Sadu i drugim gradovima širom Srbije. Mesečno, kroz projekat brige o starima, Caritas pomogne 2800 starih lica, posredstvom svojih profesionalnih radnika koji pružaju osnovnu zdravstvenu negu i pomoć u domaćinstvu. Projekat uključuje i veliki broj volontera, koji svojim radom grade društvenu mrežu sa ciljem da se osobe koje pomaže Caritas aktiviraju i u društvenom pogledu, da steknu nove pozudane prijatelje i dobiju starost koja podraumeva pažnju, brigu, psihosocijalnu pomoć i dostojanstvenost.