Znanjem do sigurnosti

Cilj projekta „Znanjem do sigurnosti“ je doprineti podizanju svesti i izgradnji kapaciteta za prevenciju katastrofa, zajedno sa nacionalnim institucijama i lokalnim akterima.

 Specifični ciljevi:

  1. Povećati i izgraditi kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa kroz obuke, okrugle stolove i implementaciju aktivnosti na terenu.
  2. Izgraditi i podići svest o prevenciji i pripremi za prirodne katastrofe i zaštiti životne sredine, kroz obuke za nastavnike u osnovnim i srednjim školama i simulacione vežbe.
  3. Podići svest na nacionalnom i lokalnom nivou o individualnoj i kolektivnoj odgovornosti u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa i zaštiti životne sredine kroz javne kampanje.

Projekat je finansijski podržan od strane Caritasa Nemačke.