Posredstvom Caritasa Italiana i organizacije IPSIA, šestoro volontera iz nadbiskupije Milano, od 19. do 31. avgusta, boravi u prihvatnim centrima za migrante u Šidu i Principovcu. Tokom svog boravka u Srbiji, ovi mladi volonteri pomažu u svakodnevnim aktivnostima koje Caritas organizuje za migrante. U pitanju su kreativne radionice, sportske aktivnosti za decu i odrasle, animacija društvenih igara, a program su obogatili i držanjem časova italijanskog jezika.

Tokom vikenda, volonteri su obišli Beograd i posetili župu Novi Beograd, gde su, nakon nedeljne svete mise, podelili svoja iskustva u radu sa migrtanitima.