Caritas Srbije Vas poziva da 30. septembra 2020. godine, putem ZOOM platforme učestvujete na uvodnoj konferenciji projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva jačanjem njihovih veština, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima u zemljama u jugoistočnoj Evropi, 2. faza, koji finansira Evropska unija.

Konferencija je deo četvorogodišnjeg projekta koji se sprovodi od 1. 4. 2020. godine u partnerstvu sa 11 organizacija iz jugoistočne Evrope.

Projekat ima za cilj da unapredi kapacitete organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u upravljanju procesima socijalne inkluzije i u promociji politika socijalne uključenosti, kroz unapređeni dijalog s institucijama tokom procesa donošenja odluka.

Cilj konferencije je da  predstavi rezultate istraživanja sprovednog u zemljama zapadnog Balkana o uticaju pandemije COVID 19 na organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća koja se bave osobama sa invaliditetom kao i mogućnosti finansiranja inovativnih inicijativa koje projekat SOCIETIES nudi u okviru aktivnosti podgrantiranja.

Zvaničan jezik je engleski. Planirano trajanje konferencije: 10.00 – 13.00.

Konferencija će, zbog aktuelne epidemiološke situacije biti održana onlajn, tako da vas pozivamo da se pridružite i u diskusiji date svoj doprinos.

Molimo vas da nam do ponedeljka 28. septembra potvrdite učešće prijavom na mejl: societies2@caritas.rs nakon čega ćete dobiti link preko kojeg se možete povezati na konferenciju.

AGENDA

SREDA, 30.09. 2020.
ZOOM platforma

10.00 – 10.05 Dobrodošlica i uvod
10.05 – 10.15 Predstavnik Evropske komisije

Maria Nyman, Generalni sekretar Caritasa Evrope

10.15 – 10.30 Prezentacije:
Projekat SOCIETIES

10.30 – 11.00 Istraživanje o uticaju COVID 19 na OCD na zapadnom Balkanu
11.00 – 11.20 Podgrantiranje – konkurs za podnošenje projektnih predloga
11.20 – 11.30 Zaključci

PAUZA

11.30 – 13.00 Nacionalne radne grupe

SOCIETIES TEAM