Prema prvim rezultatima istraživanja sprovedenog u okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2, finansiranog od strane EU, pandemija COVIDA_19 ostavila je teške posledice i na organizacije civilnog društva koje se bave osobama sa invaliditetom. U istraživanju je do sada učestvovala 131 ovakva organizacija iz jugoistočne Evrope i čak 94% njih potvrdilo je da nije imalo nikakvu pomoć od državnih i drugih institucija. 38% ovih organizacija procenjuje da će im godišnji prihodi biti smanjeni za više od 50%. Želimo da delimo njihov glas!