Pandemija koronavirusa ostavlja nesagledive posledice na različite sfere života širom sveta, pa samim tim i na organizacije civilnog društva. Caritas Srbije, zajedno sa partnerima na projektu SOCIETIES 2, sprovodi istraživanje o uticaju pandemije na socijalna preduzeća i organizacije civilnog društva u regionu. Prvi rezultati istraživanja, u kom je do sada učestvovalo više od 200 organizacija, upućuju na to da se organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća u jugoistočnoj Evropi suočavaju sa izuzetno teškim problemima izazvanim pandemijom koronavirusa. Želimo da delimo njihov glas!