U okviru projekta SOCIETIES, finansiranog od strane Evropske unije, Caritas Srbije sa partnerima na projektu sprovodi istraživanje o posledicama krize izazvane epidemijom COVIDA_19. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je kriza žestoko pogodila socijalna preduzeća u zemljama jugoistočne Evrope. Socijalna preduzeća se suočavaju sa daleko većim teškoćama od ostalih organizacija civinog društva, zbog raznih ograničenja i izostanka odgovarajuće podrške institucija. Polovina njih predviđa smanjenje prihoda veće od 50%. To neće ostaviti samo ekonomske posledice, već će se negativno odraziti na čitav niz vrednosti koje socijalna preduzeća, u različitim sredinama i zajednicama, promovišu u ime i korist osoba sa invaliditetom, osoba sa mentalnim smetnjama i drugih ugroženih kategorija.