Nova doza pomoći Caritasa Srbije zdravstvenom sistemu Republike Srbije u borbi protiv pandemije virusa COVID-19 stigla je  10. marta 2021. godine. Domu zdravlja Voždovac uručena je donacija u medicinskoj opremi i sredstvima za dezinfekciju vredna preko preko 800 000 dinara. Donacija uključuje beskontaktne digitalne toplomere, pulsne oksimetre, merače pritiska sa stetoskopom, merače pritiska sa tri manžetne i slušalicama, CD-R sa kovertama, tečni sapun i natrijum-hipohlorit.

Sredstva za kupovinu opreme i sredstava prikupljena su zahvaljujući organizacijama nemačkih katolika Misereor i Renovabiskao i nemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a realizacija je sprovedena u koordinacji nemačke kompanije BEGECA Beratung – Beschaffung – Logistik gGmbH, koja se bavi nabavkama za crkvene, humanitarne i socijalne institucije.

Ova donacija je deo šireg programa u okviru kojeg su zdravstvenim ustanovama u Srbiji već donirane velike količine medicinske i zaštitne opreme i higijenskih sredstava.