U okviru projekta BE READy Caritas Apostolskog Egzarhata u Osnovnoj školi “Svetozar Miletić” u Vrbasu  25. septembra održao je radionice za decu nižih razreda na temu ,,Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda”. Deca su imala priliku da se upoznaju sa najbitnijim informacijama o prirodnim  katastrofama,  kao i neophodnim merama samozaštite u slućaju njihovog nastanka. Sva deca su dobila edukativni materijal.  Sa direktorom škole i učiteljima postignut je dogovor da se u toku oktobra organizuje likovno – literarni konkurs na temu ,,Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda”, da se radovi izlože u holu škole, a najbolji radovi da se nagrade.