U saradnji sa Opštinom Vrbas, Caritas Apostrolskog Egzarhata  je 14. septembra 2020. godine održao trening za građane, poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite. Pored predstavnika lokalne samouprave, treningu su prisustvovali i predstavnici mesnih zajednica, javno – komunilanih preduzeća, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Crvenog krsta i drugih organizacija. Trening je održan u okviru projekta Obuka poverenika civilne zaštite, koji finansira Caritas Nemačke.

Učesnici treninga imali su priliku da se upoznaju sa obavezama koje propisuje novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Naime, ubuduće će svaka opština,  mesna zajednica ili javno preduzeće morati da ima po jednog poverenika i zamenika poverenika za oblast bezbednosti, sa jasno definisanim obavezama i zadacima u slučaju elementarnih nepogoda, prema usvojenim pravilnicima.

“Cilj nam je da posetimo i sa novim odredbama i obavezama upoznamo što veći broj lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova”, rekla je Dragana Ostojić, stručni saradnik Caritasa, koja je vodila edukaciju.

“Ovo je primer odlične saradnje između javnog i civilnog sektora i edukacija kojoj smo imali priliku da prisustvujemo, samo je novi korak u učvršćivanju odnosa opštine Vrbas i Caritasa. Ovim predavanjem želimo da obučimo naše ljude da pravilno postupaju u teškim trenucima i vanrednim situacijama, a nova znanja biće nam važna i za predsedavanje Odborom za vanredne situacije i zaštitu životne sredine u okviru Stalne konferencije gradova i opština, koji trenutno vodi opština Vrbas”, rekao je zamenik predsednika opštine Vrbas, gospodin Milan Glušac.