U okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS, Caritas Srbije je u saradnji sa eksternom konsultantkinjom Draganom Ostojić u Trsteniku 27.10.2022. godine održao obuku poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite. Obuka je održana u sali Narodnog univerziteta Trstenik, a tema obuke je bila “Zadaci i aktivnosti poverenika civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja”.

Trstenik je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.