U okviru Caritasovog programa  ,,Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda,,  15. oktobra u Osnovnoj školi „Jan Kolar“ u Selenči, Caritas Apostolskog Egzarhata zajedno sa Opštinom Bač, DVD  iz Selenče  obeležio je taj dan. Organizovana je javna pokazna vežba evakuacije i spašavanja ljudi iz objekta u kojem je izbio požar.

U drugom delu dvorišta škole učenici su bili upoznati  sa načinima gašenja požara i drugih sredstava za izvlaćenje, praktičnim radom sa istima i međusobnoj saradnji službi koje vrše spašavanje. Na samom početku sve prisutne je pozdravio predsednik opštine Bač, direktorica škole i predsednik DVD Selenča. Koordinator  Caritasa je ukratko predstvio aktivnosti i ciljeve programa Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda. Na kraju vatrogasci DVD društva su objasnili kako se pravilno rukuje protivpožarnim aparatom i gasi požar, zainteresovani učenici su imali priliku da i sami probaju da ugase požar.