Gradonačelnik Čačka, gospodin Milun Todorović, predsednica MZ Košutnjak, gospođa Gordana Krljanac i predstavnik Caritasa Srbije gospodin Marko Šalić, potpisali su ugovor o realizaciji malog granta u okviru projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije spremnosti – PREPS“. Ovim ugovorom, Grad Čačak je podržan sa 525.000 dinara za čišćenje kanala reke Lupnjače u gradskoj MZ Košutnjak. Ovim projektom će se unaprediti trenutno stanje reke i rečnog korita i uspostaviće se kontinuitet u održavanju korita reke Lupnjače, čime će se stvoriti uslovi za veći prihvat vode, sprečavanje izlivanja vode i očuvanje životne sredine. Usled neodgovornog ponašanja građana, uz samu reku su stvarana smetlišta i divlje deponije, koje ugrožavaju životnu sredinu, ali i bezbednost lokalne zajednice.

Čačak je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.