Usled obilnih padavina, na nekoliko lokacija u opštini Mali Iđoš, voda se već duže vreme zadržavala na ulicama i ugrožavala lokalna domaćinstva. Kao deo aktivnosti realizovanih u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa u okviru projekta BE READy“,  20. oktobra 2020. godine Caritas Eparhije sv. Nikolaja  /Apostolski Egzarhat/ u saradnji sa SO Mali Iđoš i MZ Feketić,  završili  su  radove na čišćenju i produbljivanju starih, kao i kopanju novih kanala za odvod atmosferskih voda na teritoriji ove opštine.