U okviru Caritasovog projekta „Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda“, u Kucuri je 13. oktobra, u saradnji sa Opštinom Vrbas, lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvom, Osnovnom školom ,,Bratstvo jedinstvo “ mesnom zajednicom i predstavnikom romske zajednice iz Kucure na prigodan način obeležen Svetski dan smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda.

Na samom početku događaja,  predstavnik Caritasa, gospodin Elemir Džudžar, ukratko je predstavio ciljeve projekta. Organizovane su edukativne radionice  za učenike, u okviru kojih je održano interaktivno predavanje na temu zaštite od požara. Učenicima je blo jako zanimljivo da se upoznaju sa opremom vatrogasaca, a imali su priliku da je isprobaju i da nauće kako se pravilno koristi protivpožarni aparat.  Deca su imala priliku i da odigraju Caritasovu društvenu edukativnu igru Ne rizikuj čoveče, kao i da  crtaju na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda i boje Caritasove bojanke na istu temu. U holu škole postavljene su kante za razrstavanje odpada koje je obezbedio Caritas. Učenicima je ovom prilikom skrenuta pažnja da je neadekvatno odlaganje otpada jedan od najvećih uzročnika zagađenja životne sredine, a pojašnjen im je i značaj recikliranja.

Ovom prilikom, delegacija na čelu sa gospodinom Džudžarom je posetila i  Romsko naselje koje je često ugroženo vatrom, podzemnim i atmosferskim vodama. U naselju živi preko sto stanovnika, a njihove kuće i životi su pod velikim rizikom. Na sastanku održanom u MZ postignut je dogovor da se potraži način da se kritična mesta u naselju saniraju i da čitava zajednica treba da nastoji da ovim ljudima obezbedi sigurniji život.
Caritas nastavlja sa edukovanjem dece i  odraslog stanovništva o značaju smanjivanja ritika od elementarnih nepogoda, kao i očuvanja životne sredine.