Nakon što je sa gradonačelnicom Kruševca, gospođom Jasminom Palurović, potpisan Memorandum o saradnji na projektu “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS”, u Kruševcu je oformljena radna grupa koju čine predstavnici Caritasa Srbije, lokalne samouprave, mesnih zajednica, relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i komunalnih preduzeća.

U zgradi Gradske uprave, 18.07.2023. godine održan je prvi sastanak radne grupe na kom su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, MUP-a, Centra za socijalni rad, JKP-a i Doma zdravlja.

Na samom početku predstavnici Caritasa predstavili su mogućnosti za lokalnu zajednicu koje projekat pruža, kao i plan aktivnosti koje će se realizovati tokom naredne tri godine u cilju povećavnja spremnosti i otpornosti lokalnih zajednica na prirodne katastrofe.

Gospodin Dušan Todorović, načelnik Odeljenja za odbranu i vanredne situacije Grada Kruševca, izrazio je zadovoljstvo višegodišnjom saradnjom Grada Kruševca i Caritasa i istakao je da se članovi radne grupe dobro poznaju, te da je u pitanju iskusan i dobro uigran tim. On je predstavio usvojenu i plansku dokumentaciju u izradi, kao i druge rezultate ostvarene u obalsti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa na nivou lokalne samouprave. Ovom prilikom predstavljeni su izazovi sa kojima se Kruševac i okolina suočavaju i istaknuto da je grad poprilično dobro organizovan, ali da su određena unapređenja neophodna. Naglašena je potreba za obukama učesnika radnih grupa, poverenika, zamenika poverenika i svih drugih relevantnih aktera u oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Svi učesnici su se složili da je neophodno poseban fokus staviti na udaljena ruralna naselja, budući da su ona najugroženija i da do njih pomoć najsporije stiže.

Na ovom sastanku urađena je samoprocena, odnosno sprovedena analiza trenutnih kapaciteta i spremnosti lokalne zajednice da reaguje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa. Takođe, utvrđeno je koje mesne zajednice sa teritorije Kruševca su u najvećem riziku od prirodnih katastrofa.

Cilj projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“ jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza realizacije projekta koja se implementira u 16 gradova i opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa. OSim u Kruševcu, Caritas Srbije projekat realizuje u Čačku, Ćićevcu, Varvarinu i Prokuplju, a u prethodno fazi već su osnaženi kapaciteti Trstenika, Čačka i Ivanjice. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji I realizuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.