U okviru projekta BE READy, Caritas Zrenjanin realizovao je projektne aktivnosti u Vršcu i Kovinu.

U Vršcu, u OŠ „Paja Jovanović“, Caritas Zrenjanin u saradnji sa DVD opštine Vršac održali su javnu pokaznu vežbu evakuacije i spasavanja ljudi tokom požara kao i predavanje koje je imalo za cilj da edukuje decu i odrasle kako treba da se ponaša u slučaju požara. U vežbi je učestvovao veliki broj odraslih građana i dece, učenika OŠ “Paja Jovanović”. Cilj pokazne vežbe, kao i čitavog projekta, jeste edukovanje i podizanje kapaciteta građana i lokalnih zajednica u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.

U Kovinu, u ustanovi za pružanje dnevnih usluga socijalne zaštite „Lasta“, održana je radionice na temu “Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa” (DRR) koje su imale za cilj da učesnike upoznaju sa prirodnim nepogodama i osnaže ih za slučaj njihovog nastanka. Radionice su bile interaktivne i prilagođene ciljnoj grupi, kako bi se učesnici što efikasnije upoznali sa konceptom DRR-a. Kroz igru, diskusije i praktične vežbe, učesnici su se upoznali sa različitim vrstama katastrofa kao što su zemljotresi, poplave, požari, oluje i kako da se ponašaju u takvim situacijama.

Svi učesnici su takođe upoznati sa osnovnim pojmovima DRR-a poput evakuacije, skloništa, plana za hitne situacije, kako da prepoznaju opasnost u okolini, a upoznati su i sa važnošću slušanja uputa stručnjaka za hitne situacije, kao što su vatrogasci, policija ili medicinsko osoblje.

Jedan od ključnih aspekata radionica bio je i podizanje svesti o zaštiti životne sredine u cilju smanjivanja rizika od katastrofa uzrokovanih ljudskim delovanjem.

Ove radionice su održane u okviru projekta BE READy i šireg DRR programa Caritasa Srbije koji teži povećanju svesti o značaju pripreme za katastrofe i izgradnje otpornosti zajednice na rizike od prirodnih katastrofa. Ovakvi događaji su korak ka izgradnji društva koje je spremno za suočavanje sa prirodnim katastrofama.

Caritas u Srbiji nastavlja sa edukovanjem dece i odraslih na temu Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.