U okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS opštini Ivanjica odobrena su sredstva u iznosu od 1.180.000 dinara za usposavljanje sistema radio veza, kako bi nadležne službe efikasnije delovale u slučaju nastanka prirodne nepogode. Oprema je predstavnicima opštine zvanično uručena 25.11.2022. godine.

 

„ Podstaknuti iskustvima iz 2020. godine kada smo u toku nepogode bili potpuno odsečeni od pojedinih mesnih zajednica i nismo mogli da komuniciramo sa poverenicima civilne zaštite, odlučili smo da razvijemo sistem radio veza. Ovo nam je veoma važno da bismo u slučaju nepogode dobili tačnu informaciju sa terenu, da li ima ugroženih lica, da li je i kakva je pomoć potrebna… kako bismo mogli da blagovremeno reagujemo i budemo operativni. Veliko hvala Caritasu i ljudima iz lokalne samouprave koji su sproveli ovaj projekat, a ja se nadam da će ova oprema da se koristi samo za vežbe i da neće biti potrebe da se u realnosti primeni“, izjavio je ovom prilikom Momčilo Mitrović, predsednik opštine Ivanjica.

Kroz projekat je nabavljen kompletan sistem radio veza – postavljeni su repetitori sa antenama, nabavljene su 3 fiksne, 6 mobilnih i 42 ručne radio stanice, koje su podeljene predstavnicima službi mesnih zajednica, hitne pomoći i EPS-a. Ovom prilikom izvedena je i pokazna vežba kao deo obuke rukovanja opremom.

Pogledajte prilog televizije Info Liga Ivanjica

Ivanjica je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznata kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.