U okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS, u Čačku je 21.12.2022. održana obuka na temu Krizno komuniciranje i mediji u vanrednim situacijama koju je održao pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, gospodin Ivan Baras. Obuka je bila namenjena svim licima koja se bave zaštitom i spašavanjem u Čačku, Trsteniku i Ivanjici, pre svega predstavnicima lokalnih samouprava i mesnih zajednica, poverenicima i pripadnicima civilne zaštite, kao i predstavnicima medija. Cilj obuke bio je podizanje kapaciteta i unapređenje sistema blagovremene razmene adekvatnih informacija u slučaju nastanka vanrednih situacija, kao što su prirodne katastrofe.

Nakon održane obuke, predstavnici Caritasa Srbije predstavili su prisutnima Podsetnike za poverenike i liflete sa planovima evakuacije za 27 najugroženijih mesnih zajednica sa teritorije Trstenika, Ivanjice i Čačka. Ovi materijali su uručeni predstavnicima lokalnih samouprava kako bi bili prosleđeni svim poverenicima, odnosno svim domaćinstvima u ovim mesnim zajednicama,

Čačak, Ivanjica i Trstenik su tri od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da su pepoznati kao lokaliteti sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa i koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira USAID (Agencija SAD za međunarodni razvoj, implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.