U okviru projekta BE READY predstavnici Caritasa Apostolskog Egzarhata su u Vrbasu održali trening za učitelje i učiteljice zaposlene u Osnovnoj školi “Svetozar Milietić” na temu Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda. Treningu je prisustvovalo 17 učitelja i učiteljica, zajedno sa direktorom škole, gospodinom Slavišom Luburićem.

Prisutni su imali prilku da se upoznaju sa dosadašnjim radom Caritasa na polju Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda i steknu nova znanja i veštine potrebne za rad sa učenicima na ovom polju.

Caritas u Srbiji nastavlja sa podizanjem svesti i edukovanjem stanovništva o značaju zaštite životne sredine i pripreme za slučaj nastanka prirodnih katastrofa.