Trening za prosvetne radnike koji rade u osnovnoj i srednjoj školi za decu sa smetnjama u razvoju “9. maj” u Zrenjaninu, održan je u subotu 5. septembra. Oko 40 učitelja i nastavnika bilo je u prilici da nauči kako sa decom treba razgovarati o elementarnim nepogodama i kako im preneti znanje o merama zaštite u slučaju njihovog nastanka. Trening je održala gospođa Jovana Lončarević, magistar civilne zaštite. Svi đaci dobili su edukativni materijal o zaštiti životne sredine i smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa.