U okviru projekta ekonomskog osnaživanja mladih YourJob, predstavnici Caritasa Srbije, Caritasa Austrije, Biskupijskog Caritasa Srem i Biskupijskog Caritasa Zrenjanin posetili su 23. juna Caritas Šabac,  kako bi se bliže upoznali sa bogatim iskustvom svojih kolega u razvoju socijalnog preduzetništva i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Sa druge strane, predstavnici Caritasa Šabac imali su priliku da se upoznaju sa problematikom zapošljivosti mladih, kao i sa realizovanim i planiranim aktivnostima u okviru projekta YourJob, a pre svega sa pružanjem podrške i materijalnih podsticaja mladima da pokrenu svoje (socijalno) preduzeće.

     

Direktor Caritasa Šabac, gospodin Miroljub Nikolić, upoznao je goste sa radom Caritasovog servisa za hemijsko čišćenje i pranje veša, koji je u početku funkcionisao kao neformalno socijalno preduzeće “Elio”, ali je vremenom prerastao u Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Socijalna Sinergija d.o.o. Šabac” sa ciljem da se obezbedi puna socijalna uključenost žena iz društveno ugroženih grupa i osoba sa invaliditetom. “Socijalna Sinergija” pruža visoko kvalitetne usluge hemijskog čišćenja, pranja, sušenja i peglanja veša i čišćenja prostorija po pristupačnim cenama, dok su za  osobe iz vulnerabilnih grupa ove usluge potpuno besplatne,  što  predstavlja još jednu socijalnu komponentu poslovanja ovog preduzeća.

         

U Caritasu Šabac posebno su ponosni na činjenicu da su neki od zaposlenih u ovom preduzeću nekadašnji korisnici Caritasovog Dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama “Sveta Sofija”, koji su gosti takođe imali priliku da posete i upoznaju se uslugama socijalne zaštite koje Caritas Šabac pruža svojim korisnicima. Posetiocima je posebno interesantna bila činjenica da se obroci za korisnike ove ustanove pripremaju u još jednom socijalnom preduzeću osnovanom od strane Caritasa Šabac, koje je takođe preraslo u Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, posebno osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama.

         

Reč je o nadaleko čuvenoj “Avliji održivog razvoja” u Bogatiću, mestu na kom se ukršatju socijalna zaštita, ugostiteljstvo, poljoprivreda i etno-turizam. Na ovom mestu osobama sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama na raspolaganju su licencirane usluge “dnevni boravak” i “stanovanje uz podršku”. Gospodin Nikolić sa ponosom  je goste proveo kroz “Avliju” i uputio ih u samoodrživi proces, koji podrazumeva proizvodnje voća i povrća koje se dalje koristi za pripremanje obroka za korisnike Dnevnog boravka i restoran, kao i za proizvodnju džemova, sokova, rakije i drugih proizvoda koji služe za prodaju. Naravno, u čitav proces uključene se osobe sa invaliditetom. Druženje je okončano u “Avlijinom” restoranu gde su gosti uživali u čarima domaće kuhinje i izvanrednoj usluzi ljubaznog osoblja .

Caritas u Srbiji nastavlja sa zalaganjem za socijalnu uključenost svh ranjivih kategorija društva.