• Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa u Čačku, Trsteniku, Aleksandrovcu i Ivanjici

    U proteklih šest meseci, u okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS, realizovan je veliki broj aktivnosti u Trsteniku, Čačku, Aleksandrovcu i Ivanjici. Ovi gradovi i opštine prepoznati su kao lokaliteti sa povećanim rizikom od nastanka poplava, požara i [...]

  • Smanjen rizik od poplava u Turiji

    Caritas Apostolskog Egzarhata je u saradnji sa organima srbobranske lokalne samouprave i JKP Graditelj iz Srbobrana uspešno završio radove na instalaciji novih i čišćenju postojećih kanala i betonskih cevi za odvod atmosferskih voda u naselju Turija. U ovom naselju, nakon obilnijih padavina, voda se skupljala [...]

  • Podizanje kapaciteta zaposlenih na projektu Affection – budućnost za decu i mlade

    U okviru projekta Affection - budućnost za decu i mlade, u Beogradu je 20. i 21. jula održana dvodnevna radionica/trening namenjena Caritasovom osoblju koje u izbegličkim kampovima radi sa decom i mladima. Teme ovih obuka bile su zaštita korisnika (safeguarding) i anti-stres. Treninzi su održani [...]

VESTI

Creative News

Video News

World News

Most Shared Posts