Održane radionice “Mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

U želji da promoviše inkluzivno okruženje, Caritas je u Zrenjaninu [...]