U toku su pripreme obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje Srbije,  Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Caritasa Srbije. U skladu sa tim, značilo bi nam vaše mišljenje u vezi sa načinom obeležavanja ovog važnog datuma u Kalendaru zdravlja.  Molimo vas da popunite sledeći UPITNIK

Hvala!

Caritas Srbije nastavlja sa promocijom mentalnog zdravlja, kao i zalaganjem za unapređenje položaja osoba sa mentalnim smetnjama.