Pozivamo sve zaposlene i volontere Caritasa u Srbiji da nam se pridruže i učestvuju na Nacionalnom susretu volontera i zaposlenih u Caritasu, koji će se održati 15. 10. 2022. godine u Beogradu, u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Zainteresovani se mogu prijaviti u svojim župama, najkasnije do 08. 09. 2022.

Program Nacionalnog susreta volontera 2022