Godišnji susret Caritasovih volontera koji je ove godine održan u Rumi podstakao je i ohrabrio mnoge prisutne da nastave sa promocijom i širenjem delotvorne karitativne ljubavi u svojim lokalnim zajednicama.

Godišnji susret volontera Caritasa Srijemske biskupije održan je u subotu, 16. 09. 2023. u Župi Uzvišenja Svetog Križa u Rumi na kojem se okupilo preko 90 volontera i članova osoblja Caritasa iz župa: Sremska Mitrovica, Beočin, Čerević, Sremska Kamenica, Šid, Sot, Jamena, Zemun, Hrtkovci, Nikinci, Platičevo, Slankamen, Golubinci, Petrovaradin, Irig. Ovo je prvi susret na biskupijskom nivou nakon pandemije Covid-19, a broj odazvanih volontera govori o tome da su ovakvi susreti uz druženje i živu reč, kao i duhovne obnove i razmene iskustava neophodne i potrebne svakom volonteru.

Susret je započeo uvodnom molitvom i pozdravom, koje je predvodio mons. Jozo Duspara, direktor Caritasa Srem. Prvi deo susreta bio je posvećen duhovnoj obnovi volontera, a pored prečasnog Duspare, duhovni nagovor održao je velečasni Berislav Petrović. Usledilo je predavanje velečasnog Ištvana Dobaija koji je govorio više o delotvornoj i svakodnevnoj ljubavi koja se očituje u sitnicama koje pružamo našim bližnjima i svim ljudima u potrebi.

Nakon kratke pauze usledila je razmena iskustava volontera iz župa, koji su predstavili karitativne aktivnosti koje se organizuju tokom godine.

Petar Dujić, Biskupijski koordinator, Magdalena Pavlović, koordinatorka migrantskih projekata i Sara Žurovski, karijerna savetnica na projektu YourJob, predstavili su projekte koji se trenutno implementiraju na biskupijskom nivou i pozvali sve zainteresirane da se jave i učestvuju u projetknim aktivnostima.

Kristina Dragišić, ispred Caritasa “Sveta Anastazija” Sremska Mitrovica, predstavila je 20. godišnji rad Caritasa u Sremskoj Mitrovici, od početaka sa projektima kućne nege i dnevnog centra, do današnje licencirane usluge za dnevni boravak osoba sa invaliditetom.

Usledila je svečana sveta misa koju je predvodio domaćin mons. Josip Ivešić, generalni vikar zajedno sa prisutnim svećenicima Srijemske biskupije. Po završetku svečane svete mise, svi okupljeni zadržali su se na zajedničkom ručku i druženju u dvorištu župe.

Susret je održan zahvaljujući finansijskoj pomoći Caritasa Hrvatske kroz projekat “Susret volontera i edukacija delatnika Caritasa” koji implementira Caritas Srijemske Biskupije.