U prostorijama Nadbiskupskog doma u Đakovu, u petak 9. aprila održan je susret direktora Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije preč. dr. sc. Drage Tukare i direktora Caritasa Srbije vlč. mr. Ivice Damjanovića.

Na susretu je predstavljen rad dva Caritasa, a bilo je reči i o aktuelnim izazovima i potencijalnoj saradnji. Dva Caritasa su tokom proteklih godina već ostvarila partnerstvo u nekoliko zajedničkih projekata, aktivnosti i inicijativa. Prilikom susreta predstavljen je i novi promotivni materijal Caritasa Srbije pod geslom  „Ljubav“.

Kao zaključak, ponovljena je odluka o prisnijoj saradnji Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije i Caritasa Srbije, kroz obostrano inicirane aktivnosti i projekte.