U kancelariji Caritasa Srbije danas je održan redovni godišnji susret osobolja nacionalnog Caritasa sa predstavnicima Caritasa Subotičke biskupije. Usled epidemiološke situacije, susret je sveden na sastanak na najvišem nivou, kom su prisustvovali direktor Caritasa Subotičke biskupije, gospodin Gabor Ric, direktor Caritasa Srbije, vlč. Ivica Damjanović, nacionalni koordinator, gospodin Darko Tot i finansijski administrator, gospodin Miroslav Lečer.. Na sastanku je načinjen osvrt na dosadašnju saradnju i aktivnosti koje su realizovane tokom prethodne godine. Takođe, diskutovano je o problemima sa kojima se u svom radu susreću dijecezanski i nacionalni Caritas, kao i o načinima za njihovo prevazilaženje. Razmatrane su i aktuelne teme kojima će se Caritas u Srbiji baviti tokom predstojeće godine. Učesnici su sastanak ocenili vrlo konstruktivnim i izrazili veru i nadu da će naredni susret biti održan u boljim okolnostima.