U periodu od 03-08. aprila 2022. godine, održana je studijska poseta Srbiji, tokom koje je 25-oro predstavnika Caritasa i organizacija mladih iz regiona imalo priliku da se upozna sa radom socijalnih preduzeća i primerima dobre prakse socijalne inkluzije ranjivih kategorija u:

  • Subotici (Caritasov servis za bicikle i Caritasovu pekaru i poslastičarnicu „Zvezda“),
  • Šapcu (Dnevni boravak “Sv. Sofija”, zatim preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Socijalna Sinergija”),
  • Bogatiću („Avlija održivog razvoja“ koja pruža usluge socijalne zaštite kao i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom),
  • Beogradu (organizacije „Evo ruka“ i „Naša kuća“ ) i
  • Aleksincu (Caritasov hostel „Teresianum“, kao i predstavnike uspešnih mladih preduzetnika podržane kroz Caritasove projekte.

           

Poseta je održana u okviru projekta Employ Yourself (Zaposli se) u okviru kog organizacije Caritasa iz Jugoistočne Evrope nastoje da mlade iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Italije, Kosova*, Crne Gore i Srbije motivиšu na promociju socijalne i radne uključenosti mladih kroz socijalno preduzetništvo.  Cilj projekta je da ojača kapacitete organizacija mladih u razvoju socijalnog preduzetništva, pružanjem znanja i veština i razmenom informacija o postojećim primerima dobre prakse. Niz aktivnosti u okviru  projekta će povećati svest i znanje mladih o mogućnostima koje nudi socijalno preduzetništvo u Jugoistočnoj Evropi. Projekat finasira Evrospska unija kroz program Erasmus+.

Caritas nastavlja sa promocijom socijalnog preduzetništva i socijalne inkluzije svih ranjivih kategorija stanovništva.

*U skladu sa Rezolucijom 1244/1999 SBUN